Home » Departments » Il-Malti » Kif tagħmel tajra?

Kif tagħmel tajra?

“Ħarsti msammra fuq tikka ġos-sħab.
Kont nistħajjel li naħkem is-sema
u fis-sema kont qisni ninsab.” – Dun Karm Psaila

Fil-poeżija tiegħu ‘Waħdi’, Dun Karm jinħakem minn nostalġija għal tfulitu u fost bosta avventuri jsemmi li kien iħobb itajjar it-tajra.

Is-Sur Gatt, għalliem tar-riżorsi, jispjega lill-istudenti tal-Iskola Sekondarja tal-Imrieħel kif tibni tajra.

Comments are closed.